επιμεριστική ιδιότητα

επιμεριστική ιδιότητα
Κοινή ιδιότητα των πράξεων της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού που εκφράζεται με τις ταυτότητες: (α + β)γ = αγ + βγ, γ(α + β) = γα + γβ. Γενικά, ως ε.ι. ενός τελεστή Α ως προς την πράξη xψ εννοείται η ιδιότητα που εκφράζεται από την ισότητα: Α(xψ) = Α(x) Α(ψ). Για παράδειγμα, η σχέση (αβ)ν = αν βν δείχνει ότι ο τελεστής της ύψωσης σε δύναμη είναι επιμεριστικός ως προς την πράξη του πολλαπλασιασμού, όχι όμως και ως προς την πράξη της πρόσθεσης, γιατί γενικά ισχύει (α + β)ν ≠ αν + βν.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • διάνυσμα — Γεωμετρική έννοια, που χαρακτηρίζεται από το μήκος, τη διεύθυνση και τη φορά ενός μη (μηδενικού) προσανατολισμένου ευθύγραμμου τμήματος (παραβλέπεται δηλαδή η θέση του προσανατολισμένου τμήματος μέσα στον χώρο). Το δ. συμβολίζεται είτε με ένα… …   Dictionary of Greek

  • αριθμός — Η έννοια αυτή σχηματίζεται (με διάφορες γενικεύσεις) από την απλούστερη έννοια του φυσικού α. Ένας γενικός ορισμός της έννοιας είναι δύσκολο να δοθεί, αν όχι αδύνατο. Στην καθημερινή ζωή ο όρος χρησιμοποιείται με την έννοια του φυσικού ή του… …   Dictionary of Greek

  • σύνολο — Στα μαθηματικά, με τον όρο αυτό εννοούμε «κάθε συλλογή από αντικείμενα καθορισμένα και τελείως διακεκριμένα μεταξύ τους, που τη θεωρούμε ως ένα όλο». Η διατύπωση αυτή οφείλεται στο δημιουργό της θεωρίας των σ. Γκέοργκ Κάντορ (1845 1918). Ο όρος… …   Dictionary of Greek

  • άλγεβρα — Ευρύτατος κύκλος επιστημονικών γνώσεων που ανάγονται στα μαθηματικά. Όρος με τον οποίο σήμερα χαρακτηρίζεται ο εκτενής εκείνος κλάδος των μαθηματικών που ασχολείται με τη σπουδή των συστημάτων με σχέσεις και πράξεις. Πρόκειται για συστήματα που… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”